Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ\

Sách giới thiệu tư tưởng, quan điểm, sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí thống nhất tổ quốc; xây dựng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xác định hai nhiệm vụ chiến lược trên cả hai miền Nam Bắc; nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Chí Nhân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 B101h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn