Presserecht (Luật về thông tin đại chúng)

Sách giới thiệu những nội dung cơ bản của luật về phương tiện thông tin đại chúng như: cơ sở Hiến pháp về tự do báo chí, giới hạn của sự can thiệp vào quyền tự do báo chí, bảo vệ trước sự xâm phạm phi pháp của báo chí, hệ thống pháp luật của các bang về báo chí. Trên cơ sở đó sách đăng tải nguyên vă...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sigrid Born (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Bonn: Inter Nationes, 1998
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.099 Pr206s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn