Tư duy tự do

Sách xem xét, phân tích quan điểm tự do trong mối quan hệ của nó với vật chất, với sự sống, với tha nhân và với chính mình; chủ đề tự do và một số vấn đề khác của triết học được triển khai có sự đối chiếu vơi các triết thuyết của nhưng nhà tư tưởng lớn như: Descartes, Kant, Hegel, Marx, Angels, Darw...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Huy Đường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 148 T550d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn