Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bộ luật đã được QHKIX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ ngày 1-7-1996

Bộ luật dân sự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và lợi ích nhà nước; bảo đảm bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự; quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự... Bộ luật gồm 7 phần, mỗi phần chia thành nhiề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.597 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn