Parlamentarismus: historische wurzeln - modelne entfaltung (Chế độ đại nghị: nguồn gốc lịch sử - sự phát triển hiện đại)\

Xuất phát từ sự cần thiết tất yếu của chế độ đại nghị như là sự gắn kết giữa nhân dân và nhà nước, chính trị và dân chủ, sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự phát triển trong lịch sử của nghị viện từ các hội nghị thời thượng cổ ở Aten và Rôma, qua nền hành pháp nghị viện ở Anh, Mỹ, Pháp, Đế ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Zeh Wolfgang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Heidelberg: Hulhig, 1997
Phiên bản:in lần thứ sáu
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328 P109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn