Rundfunkstaatsvertrag (Thoả ước nhà nước về phát thanh)\

Sách giới thiệu những vấn đề cơ bản của pháp luật về phát thanh ở nước Đức bao gồm: sự bảo đảm về hiến pháp cho quyền tự do phát thanh, vai trò của toà án hiến pháp, các tổ chức phát thanh tư nhân, tài chính... Trên cơ sở đó, sách đăng toàn văn thoả ước nhà nước về phát thanh trên nước Đức thống nhấ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Born Sigrid
Đồng tác giả: Ilona Orthen
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Bonn: Inter Nationes, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0994 R512d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn