PONS - Grobworterbuch: fur Experten und Universitat - Deutsch - Englisch; Englisch - Deutsch (Đại từ điển Pons Collins chuyên ngành và tổng hợp Đức - Anh, Anh Đức)

Từ điển 280.000 từ và thành ngữ có độ tin cậy cao với ngôn ngữ hội thoại, ngôn ngữ chuyên ngành hiện đại và vốn từ có tình thời sự cao; có dẫn xuất xứ nguồn gốc và đối chiếu giữa cách viết cổ và cách viết cách tân

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
German
Xuất bản : Stuttgart: Harper Collins, 1997
Phiên bản:in lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 433 P430s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn