Worterbuch der Aubenwirtschaft Deutsch - Englisch - Russisch - Franzosisch - Spanisch - Portugiesisch (Từ điển kinh tế đối ngoại Đức - Anh - Nga - Pháp - Tây ban nha - Bồ đào nha)

Từ điển ngôn ngữ chuyên ngành này dung lượng 8000 khái niệm cần thiết của tiếng Đức nguyên gốc và đương lượng của nó là từ 11.500 đến 12.500 từ truyền đạt qua các từ tiếng Anh - Nga - Pháp - Tây Ban Nha - Bồ đào nhà thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật tài chính, pháp luật, thương mại, ngoại thương....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Berlin: Die Wirtschaft Berlin, 1991
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382.03 W434t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn