Worterbuch der handwirtschaft Deutsch - Englisch - Franzoisch - Spanisch - Italienesch - Russisch (Từ điển kinh tế nông nghiệp Đức - Anh - Pháp - Tây Ban Nha - Ý - Nga)

Từ điển truyền đạt qua 6 thứ tiếng Đức - Anh - Pháp - Tây ban nha - Ý - Nga các thuật ngữ về kinh tế nông nghiệp

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: BLV, 1996
Phiên bản:in lần thứ sáu
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.103 W434t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn