Rechtsworterbuch in vier Sprachen (Từ điển pháp luật)\

Từ điển pháp luật 4 thứ tiếng về thuật ngữ pháp luật hiện đại của hầu hết các nước Tây Âu và Trung Âu bao gồm cả các lĩnh vực về luật dân sự, công pháp quốc tế và so sánh pháp luật

Lưu vào:
Tác giả chính: Docte Edgard Le
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Gelderland: Maklu Uitgevers, 1995
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.03 R201h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn