Lexikon des Sozial - und Gesundheitswesens A - F (Từ điển chuyên ngành xã hội - y tế)

Từ điển chuyên ngành y tế - xã hội, danh mục các Viện nghiên cứu và tổ chức, các nhân vật có danh tiếng trong lịch sử chuyên ngành y tế - xã hội Đức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: R. Oldenbourg, 1996
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 368.38 L207-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn