Worterbuch Umwelt - Englisch/ Deutsch (Từ điển môi trường Anh - Đức)

Từ điển môi trường với 38.000 từ về bảo vệ môi trường nước, không khí, đất, công nghiệp, giao thông và các lĩnh vực liên quan đến môi trường như: an ninh, luật, chính trị... Sách được in trên loại giấy bảo vệ môi trường

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Berlin: Cornelsen, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.703 W434t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn