Taschenworterbuch Umweltschuz Englisch - Deutsch, Deutsch - Englisch (Từ điển bỏ túi về bảo vệ môi trường Anh - Đức, Đức - Anh)\

Từ điển là một ấn phẩm đặc san của tạp chí chuyên ngành hoá nghiệm và kỹ thuật sinh học, với 6000 từ thuộc các lĩnh vực phân tích, bảo vệ, chăm sóc môi trường; pháp luật môi trường, kinh tế học môi trường... Sách được in trên giấy bảo vệ môi trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Borst Bettina
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Frankfurt am Main: Umschau Zeitschriften, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.43 T109c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn