Worterbuch des Bibliothekswesen Deutsch - Englisch, Englisch - Deutsch (Từ điển chuyên ngành thư viện Đức - Anh, Anh - Đức)

Từ điển gồm 26.299 từ với 13.123 từ phần Đức - Anh và 13.176 từ phần Anh - Đức thuộc chuyên ngàh Thư viện hữu ích đối với công tác tư viện, thương mại sách, xử lý thông tin và lập trình

Lưu vào:
Tác giả chính: Sauppe Eberhard
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: D.G. Saur, 1996
Phiên bản:in lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 025.03 W434t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn