Lexikon des Rechts - Strafrecht, Strafverfahrensrecht (Từ điển pháp luật hình sự và tố tụng hình sự)

Từ điển pháp luật hình sự và tố tụng hình sự là cẩm nang cho công tác nghiên cứu sự phát triển của pháp luật từ khi tái thống nhất nước Đức và hội nhập cộng đồng châu Âu

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Berlin: Luchterhand, 1996
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 L207-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn