Trích dẫn APA

Trần, K. Đ. (2006). Từ ngõ Huế xưa: Bút ký và tiểu luận\. Huế: NXB. Thuận Hoá.

Chicago Style Citation

Trần, Kiêm Đoàn. Từ Ngõ Huế Xưa: Bút Ký Và Tiểu Luận\. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006.

Trích dẫn MLA

Trần, Kiêm Đoàn. Từ Ngõ Huế Xưa: Bút Ký Và Tiểu Luận\. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.