Theo vết chân những người khổng lồ: Tân Guylivơ phiêu lưu ký về các lý thuyết văn hóa\

Sách giới thiệu hệ thống các lý thuyết văn hoá xuất hiện trên thế giới từ đầu thế kỷ 20 đến nay thông qua những tác giả, tác phẩm kiệt xuất

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Lai thúy (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306 Th205v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn