Văn kiện đảng toàn tập. tập 47

Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1986, gồm 50 tài liệu: các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn và Trường Chinh tại các Hội nghị trung ương v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn