Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam

Sách trình bày những ghi nhận của một học giả nước ngoài về các giá trị truyền thống của Việt Nam như nền móng gia đình, cấu trúc xây dựng nhà cửa cho thế giới người sống và nơi an nghỉ của người quá cố

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Trinh Huệ (biên khảo)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn