Người anh hùng bị bỏ rơi\

Sách mô tả người anh hùng tiêu biểu đã làm nên sự thần kỳ của nền kinh tế Hàn Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Sook An Hye
Đồng tác giả: Vũ, Hữu Trường (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.7 Ng558a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn