Nguyên tắc quản lý bài học xưa và nay

Sách cung cấp những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần có trong quá trình quản lý doanh nghiệp; phân tích sự thành bại của các doanh nghiệp ở các nước trên thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Bích Hằng (biên soạn)
Đồng tác giả: Anh Cường (biên soạn), Hương Trang (biên soạn), Lệ Huyền (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 Ng527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn