Phật giáo một ngàn năm đầu: Sách tham khảo\

Tài liệu phản ánh lịch sử phát triển của Phật giáo khi Đức Thích Ca mất, Tăng đoàn tách thành 2 phái Đại thừa và Tiểu thừa và sự đấu tranh dai dẳng của nó trong suốt 1000 năm đầu của đạo Phật

Lưu vào:
Tác giả chính: Daisaku Ikeda
Đồng tác giả: Nguyễn, phương Đông, Trần, quang Tuệ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 Ph124g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn