Diện mạo triết học phương tây hiện đại\

Sách cung cấp những tư tưởng và quan điểm của các nhà triết học phương Tây hiện đại, các xu hướng đặc trưng nhất cho triết học hiện đại và phân biệt với triết học quá khứ thông qua việc khái quát những tài liệu triết học hiện đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Minh Hợp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 190 D305m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn