Hoàng thành Thăng Long: Thang Long Imperial Citadel\

Sách ảnh giới thiệu một số hình ảnh của Thăng Long qua những phát hiện của khảo cổ học

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện khảo cổ học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 H407t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn