Phân tích và luận giải các quy định của luật cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh\

Sách giới thiệu khái niệm lạm dụng vị trí độc quyền hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; các quy định về xác định thị trường liên quan, vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền; các quy định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh; đề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Như Phát
Đồng tác giả: Nguyễn, Ngọc Sơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 Ph121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn