Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự\

Sách giới thiệu và phân tích khái niệm chứng cứ, đối tượng và phạm vi, giới hạn chứng minh trong vụ án hình sự; những cơ sở phương pháp luận và cơ sở pháp lý của việc thu thập, đánh giá chứng cứ; nguyên tắc, phương pháp thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong các vụ án hình sự...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Văn Đương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 364 Ch556c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn