Đợt sóng thứ ba: Sách tham khảo nội bộ\

Sách giới thiệu tóm tắt 3 nền văn minh : nền văn minh nông nghiệp; phân tích các lĩnh vực, động lực phát triển của nền văn minh thứ hai-nền văn minh công nghiệp; từ đó lý giải sự xuất hiện và đánh giá triển vọng phát triển trong tương lai của nền văn minh thứ 3-nền văn minh hậu công nghiệp; sự tác đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Alvin Toffler
Đồng tác giả: Nguyễn, Lộc, Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.973 Đ467s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn