Pháp luật về đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam

Sách phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật đình công và giải quyết đình công trong điều kiện kinh tế VN. Nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động giải quyết đình công và những nội dung cần thực hiện. Đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về vấn đề này và một số quan điểm mới khi đưa ra nhữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Ngân Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn