Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX

Về lịch sử Việt Nam từ chế độ cộng sản nguyên thủy, thời kỳ Bắc thuộc, nhà nước phong kiến tự chủ, nhà nước phong kiến tập quyền, sự suy đốn của nhà nước phong kiến thế kỷ XVII, XVIII, sự sụp đổ của các thế lực phong kiến cũ - nhà Tây Sơn, sự phục hưng của nhà nước phong kiến thống nhất - nhà Nguyễn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Duy Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn