Sức mạnh của thiết kế điều tra

Sách trình bày cách thức tiến hành các cuộc điều tra thu thập số liệu để đạt được chất lượng cao, cụ thể là: tổ chức, lập kế hoạch điều tra, quản lý điều tra, thiết kế các biểu bảng, lựa chọn vấn đề điều tra, phương pháp đặt câu hỏi, đồng thời nêu lên cơ sở khoa học và những điều cần lưu ý trong quá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 300.72 S552m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn