Ai đã viết cuộn bản thảo ở Biển Chết

Nghiên cứu các bản thảo cổ ở Biển Chết gồm: bản thảo của người Do Thái, bản thảo đồng và bản thảo ở Masada...; phân tích về chữ viết cổ, xác nghiệm cacbon và xác định niên đại bản thảo

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 A103đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn