Cẩm nang công tác mặt trận

Những bài viết và nói của Hồ Chủ tịch và các văn kiện của Đảng về Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận thống nhất; quá trình hình thành và phát triển cũng như hướng dẫn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc VN

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 323.3 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn