Women and political power

Kết quả nghiên cưú 150 Nghị viện về vai trò và quyền hạn của phụ nữ trong bầu cử, ứng cử, tham gia hoạt động của nghị viện, chính phủ và các đảng phái chính trị

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Genève: IPU, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.082 W429e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn