Nga và Đức: Câu chuyện địa lý Phương tây

Địa lý tự nhiên và địa lý nhân văn nước Nga, du lịch Saint Petersburg, Moscow gồm Điện Kremlin; Địa lý tự nhiên và địa lý nhân văn nước Đức, một số danh thắng như Berlin, thành phố đại học cổ xưa - Heidelberg, Cologne

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, Sính Nguyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2004
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 914 Ng100v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn