Anh và Pháp: Câu chuyện địa lý Phương tây

Giới thiệu địa lý tự nhiên, địa lý nhân văn nước Anh, du lịch tại Scotlen, London trong đó có Bảo tàng Anh; địa lý tự nhiên, địa lý nhân văn nước Pháp và các danh lam thắng cảnh tại Paris

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, Sính Nguyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2004
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 914 A107v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn