Lưu trữ Việt Nam những chặng đường phát triển

Giới thiệu sơ lược về những chặng đường phát triển của ngành lưu trữ Việt nam từ năm 1945 đến 2005; những thành tựu chủ yếu của 60 năm xây dựng công tác lưu trữ và những nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 025 L566t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn