Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Bàn về vai trò thiết yếu của quyền lực, nguồn gốc và tầm ảnh hưởng của quyền lực, các chiến thuật gây ảnh hưởng, sức thuyết phục, nghệ thuật thuyết phục, thuyết trình gây ảnh hưởng, khía cạnh đạo đức trong quyền lực

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn