L'Assemblée Nationale\

sách giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Pháp thể hiện qua chức năng lập pháp; mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ, và giữa Quốc hội với xã hội và công dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Michel Ameller
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Presses Universitaires de France, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328 A109s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn