Ngôn ngữ báo chí

Nêu đặc điểm của ngôn ngữ báo chí, quy trình thông tin của ngôn ngữ báo chí. Phân tích chi tiết qua các bài viết của Hồ Chủ tịch, một số ý kiến về từ vựng, ngôn ngữ phỏng vấn và ngôn ngữ tin

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tri Niên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 079.597 Ng454n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn