Ngân sách nhà nước Việt Nam quyết toán năm 2003 và dự toán năm 2005: Vietnam state budget final accounts for 2003 and plan for 2005\

Công bố các số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2003 và số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2005, được tập hợp từ dự toán ngân sách nhà nước đã được QH và HĐND địa phương quyết định, quyết toán ngân sách nhà nước đã được QH, HĐND đại phương phê chuẩn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Tài chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336.9597 Ng121s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn