Quyết toán ngân sách nhà nước Việt Nam năm 2004: Vietnam state budget disclosure of final accounts 2004\

Công bố các số liệu quyết toán ngân sách nhà nước Việt Nam năm 2004 được tập hợp từ quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội, HĐND phê chuẩn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Tài chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 Qu605t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn