Le projet de budget communautaire pour 1996

Báo cáo dựa trên cơ sở dự thảo ngân sách chung của Cộng đồng châu âu để đưa ra những kiến nghị về vai trò của Uỷ ban ngân sách trong tiến trình phân chia ngân sách cũng như khẳng định vai trò ngày càng lớn của Pháp trong ngân sách chung của Cộng đồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Reprotechnique service, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 Pr428e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn