Nhập bất khả tư nghị cảnh giới\

Giới thiệu triết học, tham thiền và đạo đức học của Phật giáo Hòa Nghiêm tông như được công bố trong các tác phẩm của các Đại luận sư tông phái này vào thời hoàng kim của Phật giáo Trung hoa

Lưu vào:
Tác giả chính: Thomas, Cleary
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 Nh123b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn