Mỗi ngày trầm tư về sinh tử\

Sách là những suy ngẫm và các mẩu chuyện giảng huấn về con đường tâm linh, sự chấp nhận cái chết, thiền định, nghiệp chướng, lòng từ bi trong hành động

Lưu vào:
Tác giả chính: Sogyal Rinpoche
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 M452n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn