Thuật mưu quyền

Qua các nhân vật lịch sử khét tiếng như Tần Thủy Hoàng, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Tư Mã Ý, Võ Tắc Thiên cho thấy những tham vọng, mưu lược, quỷ kế, thủ đoạn và kết cục tất yếu cuộc đời quyền lực của họ, từ đó sáng tỏ từng đạo lý của thuật mưu quyền...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Thiệu (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.1 Th504m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn