Mission du groupe d'Amitié France-Bulgarie

Giới thiệu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Bungari và mối quan hệ giữa Pháp và Bungari; kèm theo biên bản tóm tắt các cuộc gặp gà của đoàn

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Réunies, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9 M313s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn