Mission du groupe d'Amitié France-Brésil

Sách giới thiệu tóm tắt về lịch sử, đại lý và kinh tế-xã hội của Brasil; phân tích mối quan hệ và hiệu quả sự hợp tác giữa Pháp và Brasil

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9 M313s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn