Các vấn đề chính trị Quốc tế ở Châu á - Thái Bình Dương\

Sách đề cập tới thới kỳ sau Chiến tranh lạnh và giới thiệu những vấn đề chính trị quốc tế của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kể từ năm 1945; đánh giá những bất ổn thách thức thế cân bằng quyền lực trong khu vực sau chiến tranh lạnh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael Yahuda
Đồng tác giả: Vân Khánh (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2006
Phiên bản:Xuất bản lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.5 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn