Dân chủ và pháp luật dân chủ

Gồm những nhận thức chung về dân chủ, đánh giá tính dân chủ trong pháp luật Việt Nam hiện nay, xây dựng dân chủ và pháp luật dân chủ: nền văn hóa chính trị, Hiến pháp dân chủ, các mô hình chính thể của chính quyền dân chủ, phát triển các hình thức dân chủ, xây dựng xã hội công dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Huy Cương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.08 D121c
Bản Unknown Checked outHạn: 12-13-2008 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn