Quel bulget pour l'Europe élargie

Phân tích việc sử dụng ngân sách trong chính sách nông nghiệp và nhu cầu tăng ngân sách trong năm 1996 để phân bổ cho các thành viên mới của Cộng đồng châu âu

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Automédon, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.597 Qu201b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn